Os "Restaurantes Km 0" transmiten a filosofía Slow Food porque os seus cociñeiros e cociñeiras comprenden que non se pode separar o pracer gastronómico da responsabilidade cos produtores, sen os cales non existiría a cociña de éxito.

Os cociñeiros e cociñeiras Km 0 xogan un papel fundamental ao ser os intérpretes dun territorio que poñen en valor a través da súa creatividade. A súa colaboración cos/coas produtores/as, propicia a loita contra o abandono da cultura tradicional e a estandarización da comida.


Un "Restaurante Km 0" certificado por Slow Food promove:

 • A redución das emisións de CO2 á atmosfera producidas polo transporte de alimentos.
 • A divulgación das calidades e o valor dos alimentos incluídos nas categorías Arca do Gusto e Baluarte.
 • Favorece o consumo de produtos locais, comarcais e estacionais.
 • Apoia aos agricultores familiares da súa contorna.
 • No caso de empregar produtos que non poden ser de cercanía, valoraranse positivamente os certificados ecolóxicos ou de calidade.
 • Favorecerase a produción extensiva fronte a intensiva e o emprego de variedades tradicionais.
 • Reducir ao máximo a xeración de residuos e fomentar a reciclaxe. 
 • Os Restaurantes Km 0 son un seguro de calidade alimentaria e unha suculenta experiencia gastronómica.


QUERES SER UN RESTAURANTE KM 0?

Como ser parte do programa Km 0?
 1. Le atentamente o toda a información onde se explican os requisitos necesarios para formar parte do Km 0.
 2. Contacta con Slow Food Compostela ou coa Comunidade de "Cociñeiras e Cociñeiros Sostibles de Galicia".
 3. O convivium/comunidade facilitará unha ficha de datos que o restaurante deberá encher e devolver debidamente cumprimentada.
* Os convivium de Slow Food son os grupos da nosa asociación que traballan de forma local ou comarcal.


OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE (ODS)

Os Restaurantes Km 0 contribúen coas súas boas praxes a acadar os seguintes Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS):

Axudan a acabar coa fame (ODS 2) xa que…

2.3 Apoian aos agricultores familiares
2.5 Apoian a diversidade xenética agrícola.

Loitan por un traballo decente e un crecemento económico (ODS 8):

8.4 Promoven o consumo eficiente de recursos e desvinculan o crecemento económico da degradación do medio ambiente.

Axudan a construír comunidades sostibles (ODS 11), xa que... apoian os vínculos económicos, sociais e ambientais positivos entre zonas urbanas, periurbanas e rurais.

Favorecen a produción e consumo responsables (ODS 12):

12.2 Pola xestión sostible do uso eficiente dos recursos naturais.
12.3 Por axudar a reducir o desperdicio alimentario dende a colleita ata o consumo final
12.4 Por axudar a mitigar o emprego de produtos de síntese química e a súa posterior liberación no medio ambiente.


A distinción do Km 0 en Galicia será otorgada por Slow Food Compostela e pola Comunidade de "Cociñeiras e Cociñeiros Sostibles de Galicia", tendo rexistrada esta distinción (Marca Nº 4.007.900) para o seu emprego dentro do sector da restauración.  Sendo unha distinción que prima a calidade das materias primas e o consumo do produto local, os establecementos distinguidos por este selo contan cun punto a favor cara a obtención da certificación de Galicia Calidade xa que dende ámbolos dous selos, búscase garantir a trazabilidade dos alimentos empregados pola restauración. 
  

👉 Contacto Slow Food Compostelaslowcompostela@gmail.com
👉 Contacto "Cociñeiras e Cociñeiros Sostibles de Galicia": km0galiciaslowfood@gmail.com


* Estes requisitos son aplicables a restaurantes, espazos gastronómicos, centros socioculturais u outros espazos donde se leve a cabo algunha actividade de tipo gastronómico.