Os "Restaurantes e outros espazos Km 0" transmiten a filosofía Slow Food porque os seus cociñeiros e cociñeiras comprenden que non se pode separar o pracer gastronómico da responsabilidade cos produtores, sen os cales non existiría a cociña de éxito.

Os cociñeiros e cociñeiras Km 0 xogan un papel fundamental ao ser os intérpretes dun territorio que poñen en valor a través da súa creatividade. A súa colaboración cos/coas produtores/as, propicia a loita contra o abandono da cultura tradicional e a estandarización da comida.


Un "Restaurante/espazo Km 0" certificado por Slow Food promove:

 • A redución das emisións de CO2 equivalente á atmosfera producidas polo transporte de alimentos.
 • A divulgación das calidades e o valor dos alimentos incluídos nas categorías Arca do Gusto e Baluarte.
 • Favorece o consumo de produtos locais, comarcais e estacionais.
 • Apoia aos agricultores familiares da súa contorna.
 • Ten na súa carta de provedores un 50% como mínimo de produtores/elaboradores de cercanía, entendéndose por cercanía un radio de 100 quilómetros.
 • No caso de empregar produtos que non poden ser de proximidade, valoraranse positivamente os certificados ecolóxicos ou de calidade.
 • Favorecerase a produción extensiva fronte a intensiva e o emprego de variedades tradicionais.
 • Reducir ao máximo a xeración de residuos e fomentar a reciclaxe. 
 • Os restaurantes e outros espazos Km 0 son un seguro de calidade alimentaria e unha suculenta experiencia gastronómica.


QUERES SER UN RESTAURANTE/ESPAZO KM 0?

Como ser parte do programa Km 0?
 1. Le atentamente toda a información onde se explican os requisitos necesarios para formar parte do Km 0.
 2. Contacta coa Comunidade de "Cociñeiras e Cociñeiros Sostibles de Galicia" no correo km0galiciaslowfood@gmail.com.
 3. A Comunidade facilitará unha ficha de datos que o restaurante deberá encher e devolver debidamente cumprimentada.


A distinción do Km 0 en Galicia será otorgada por Slow Food Compostela e pola Comunidade de "Cociñeiras e Cociñeiros Sostibles de Galicia", tendo rexistrada esta distinción (Marca Nº 4.007.900) para o seu emprego dentro do sector da restauración, sendo unha distinción que prima a calidade das materias primas e o consumo do produto local.


Queremos poñer en valor aqueles ODS que axudamos a acadar con este proxecto:

Aporta as ferramentas para a xeración dun emprego de calidade, axuda a profesionalizar o sector turístico galego e a diminuír as diferencias entre o mundo rural e o urbano. 


Supón fomentar un modelo de alimentación onde prima a saúde, o benestar e o menor impacto da produción agrícola no medio ambiente. Ademais, xera unha conciencia no consumidor que supón un comercio xusto con implicacións sociais.


E con todo isto, axudamos a crear comunidades máis sostibles, que axudan á economía local e velan polo medio ambiente, xerando menor contaminación e axudando a manter a biodiversidade alimentaria.

 
👉 Contacto Slow Food Compostelaslowcompostela@gmail.com
👉 Contacto "Cociñeiras e Cociñeiros Sostibles de Galicia": km0galiciaslowfood@gmail.com

* Estes requisitos son aplicables a restaurantes, espazos gastronómicos, centros socioculturais ou outros establecementos donde se leve a cabo algunha actividade de tipo gastronómico.